Dorpsvisie Noordbroek

 

Deze visie is tot stand gekomen op initiatief van stichting Dorpsadviesraad (DAR) Noordbroek en onder begeleiding van stichting Groninger Dorpen. Maar deze visie is met name tot stand gekomen door veel dorpsgenoten die hebben meegeschreven aan deze visie.

Allen trotse Noordbroeksters die het beste en mooiste willen voor Noordbroek en met name ook de kansen zien voor ons mooie dorp. We kunnen dan ook met trots zeggen dat deze visie voor en door Noordbroek is.

Deze visie geeft een beeld van welke koers Noordbroek volgens de inwoners de komende 10 jaar moet varen. Na jaren van krimp zien ze namelijk nu weer ruimte voor groei. Dit mede gelet op de krapte op de woningmarkt. En met deze groei ook ruimte voor natuur, recreatie, ondernemen, veiligheid, bereikbaarheid. Wat erg belangrijk is: het in stand houden van de voorzieningen die er al zijn. Rekening houdend met alle doelgroepen van jong tot oud.

Wie zou er nu niet in zo’n ruimtelijk en centraal gelegen dorp willen wonen dat ook nog eens over alle basis voorzieningen beschikt. Vandaar ook de titel “van krimp naar groei, Noordbroek in bloei”

Met gepaste trots en grote dank aan de vrijwilligers en schrijvers van dit stuk presenteren wij u dan ook de Dorpsvisie Noordbroek 2023,

Nieuwsgierig? De online versie is hier terug te lezen.

veel leesplezier!

Bestuursleden Dorpsadviesraad Noordbroek.