Nieuws

Deel Hoofdstraat Noordbroek wordt verboden voor doorgaand vrachtverkeer

Het college van B&W Midden-Groningen wil minder vrachtverkeer door de Hoofdstraat in Noordbroek en heeft besloten een inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer in te stellen. Alleen bestemmingsverkeer is toegestaan.

Bij onderstaande links kunt u de informatie terugvinden welke door het college van B&W Midden-Groningen is uitgegeven

Overleg met meerdere dorpsraden over windmolens in het duurswold

Afgelopen periode is er veel overleg geweest tussen de dorpsraden van Noordbroek, Siddeburen, Hellum, Schildwolde, Overschild, Tjuchem en Steendam. Inmiddels is er al berichtgeving geplaatst in meerdere dagbladen en is het College van B&W van Midden-Groningen ook geïnformeerd. De brief aan het B&W kunt u hier vinden.

inmiddels zijn er ook al een aantal artikelen en reacties geplaatst, zo ook van de provincie Groningen;

Reactie van de Provincie Groningen kunt u hier vinden.

De komende periode blijven wij ook betrokken bij deze actiegroep. Zodra er meer informatie komt, zullen we deze verder delen.

Nieuwe secretaris gevonden

Sinds begin november is de vacature voor secretaris opgevuld door Maarten Meier. Maarten is woonachtig in Noordbroek en wil zich inzetten voor positief inzetten voor Noordbroek.

Nu deze vacature weer is opgevuld, zijn wij als team weer compleet en gaan we door met onze werkzaamheden om van Noordbroek een leuk en gezellig dorp te maken!

Opruimen locatie Noordbroek (Scheemderweg)

Opruimen locatie Noordbroek
Zoals in de vorige informatiebrief aangegeven zijn op de locatie Noordbroek de afgelopen maanden voorbereidingen getroffen voor de komst van de zogenaamde opruimtoren. Door middel van deze informatiebrief geven we graag een update van de huidige stand van zaken.

Locatie Noordbroek
De voormalige productielocatie Noordbroek is in 2009 uit productie genomen. Gelijk na het stoppen van de productie zijn de putten afgesloten en is de bovengrondse installatie verwijderd. In april van dit jaar zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het definitief afsluiten en verwijderen van de putten. Het definitief opruimen en verwijderen van de putten wordt gedaan met behulp van de zogenaamde P & A unit of opruimtoren. Op basis van de huidige planning wordt de opruimtoren rond negen september naar de locatie Noordbroek gebracht. Het opruimen van de putten neemt ongeveer drie tot vier maanden in beslag.
Als de putten zijn opgeruimd volgt er een periode monitoring. Deze monitoring neemt minimaal drie maanden in beslag. In deze periode wordt zeker gesteld dat alle werkzaamheden succesvol zijn verlopen.

Wat merkt u van de werkzaamheden
Tijdens de opruimwerkzaamheden zijn dagelijks medewerkers op de locatie aanwezig. Door de aan- en afvoer van de opruimtoren, maar ook tijdens de opruimwerkzaamheden is er sprake van veel transportenbewegingen. Om verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken is de rijroute vastgesteld via de N33, de Scheemderweg en visa versa.
De werkzaamheden worden in een 24/7 rooster uitgevoerd. Er wordt dus ook ’s nachts en in het weekend doorgewerkt. In verband met de werkzaamheden in de avond en nacht wordt er extra verlichting geplaatst. Op de locatie zelf hoort u het geluid van onze werkzaamheden. Om geluidsoverlast tot een minimum te beperken wordt een geluidscherm geplaatst. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

Secretaris DAR Noordbroek gezocht

De DAR, Dorps Advies Raad Noordbroek, is op zoek naar een nieuwe secretaris.

Als secretaris van de DAR verricht je organisatorische, secretariële en administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van de DAR. Je draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de voorbereiding en de verslaglegging van de vergaderingen.  Je draagt zorg voor de archivering van alle OR-stukken (op een digitale manier d.m.v Teams).

De vergaderingen vinden plaats op de 2e maandag van de maand, in het MFC (want dat mag weer!)

Lijkt het jou leuk om op die manier een actieve bijdrage te leveren aan Noordbroek zodat Noordbroek een levende gemeenschap blijft? Laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar info@darnoordbroek.nl of laat via het contactformulier via onze site een bericht achter. We nemen daarna contact met je op!

 

Voorzitter en secretaris Dorps Adviesraad Noordbroek opgestapt

Voorzitter Jelte Ruiter en secretaris Gerbien van Wijngaarden van Dorps Adviesraad Noordbroek hebben hun functie neergelegd. Aanleiding is verschil van inzicht. Jans de Vries neemt de functie van Jelte Ruiter over. Een nieuwe secretaris is nog niet gevonden.

“Ik vind de dorpsadviesraad een belangrijke instelling voor het dorp. Het was niet mijn bedoeling om voorzitter te worden”, zegt De Vries.

Overdag
De nieuwbakken voorzitter vindt het belangrijk dat er vanuit het bestuur (dat bestaat nu – zonder secretaris – uit 5 personen) overdag iemand beschikbaar is. “En dat ben ik vaak wel. Bijvoorbeeld voor overleg met de gemeente Midden-Groningen is dat belangrijk.”

Stuwende kracht
Gerbien van Wijngaarden was ruim een jaar lid van het bestuur. “Ze heeft veel voor de DAR betekend. We zullen de stuwende kracht van Gerbien missen.”

Politieke kennis
Jelte Ruiter was langer lid. Eerst als bestuurslid en later, na het overlijden van voorzitter Dick Huisman in augustus 2018, als voorzitter. Over zijn vertrek zegt De Vries: “Jelte heeft veel politieke kennis en ervaring met de DAR gedeeld en met deze kennis ontzettend veel betekend voor de DAR. De inzet die Jelte meebracht in de DAR, gaat we missen.”

NAM geeft gas en gaat beginnen met opruimen gasput Scheemderweg

Opruimen locatie Noordbroek
Na het opruimen van putten op de locaties Uiterburen en één put op Zuiderveen is de NAM-locatie Noordbroek, gelegen aan de Scheemderweg, te Noordbroek, de eerstvolgende Groningen locatie op de planning van de opruimtoren. Naar verwachting wordt de toren in september 2021 naar Noordbroek gebracht.

Locatie Noordbroek
De locatie Noordbroek is een voormalige productielocatie. De locatie is in 2009 uit productie genomen. Gelijk hierna is de bovengrondse installatie verwijderd en zijn de negen aanwezige gasputten afgesloten. Op basis van de huidige, voorlopige planning komt de opruimtoren, ook wel P&A-unit genoemd, in september naar Noordbroek om alle aanwezige putten definitief op te ruimen.

Voorlopige Planning
Ter voorbereiding op de komst van de P&A-unit vinden er, vanaf maandag 15 maart aanstaande gedurende een periode van ca. 2 maanden, diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van de locatie, het aanleggen van een parkeerplaats en voorbereidende werkzaamheden op de putten voor het plaatsen van de opruimtoren.
Het definitief opruimen van de 9 putten, met behulp van de opruimtoren, start naar verwachting half september en neemt ca. 4 maanden in beslag. Zodra deze definitieve planning bekend is, zullen wij u hierover in detail informeren.

Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zijn er regelmatig medewerkers op de locatie aanwezig.  Daarnaast is er, in verband met het aan- en afvoeren van materialen, sprake van extra verkeersbewegingen. Om verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken is de rijroute vastgesteld via de N33 en de Scheemderweg en visa versa.

De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.