Nieuws

Feestelijke start project Dorps-en wijkplannen

Op zaterdag 26 november gaat het project Dorps- en wijkplannen officieel van start. Het project is onderdeel van het lokaal programmaplan Hart voor Midden-Groningen van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Alle 37 dorpen en wijken mogen een eigen plan voor de toekomst maken.
Vier dorpen en een wijk gaan als eerste starten. Ons dorp Noordbroek is een van deze vijf.

Burgemeester Adriaan Hogendoorn komt daarom op 26 november naar ons dorp om op feestelijke wijze de aftrap van het project te doen. Dat gebeurt op het marktplein waar hij om ca 10:30 uur aankomt en tot ca 11:15 uur aanwezig zal zijn. Namens ons dorp wordt hij verwelkomd door Dorp Advies Raad
De burgemeester zal dan op symbolische wijze het project, met daarin ons plan voor de toekomst van Noordbroek van start laten gaan. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Muziekavond in de Noordbroeksterkroon

Na een afwezigheid van 2 jaar, is er op 20 september 2022 weer een muziekavond in de Noordbroeksterkroon;

De flyer is afgelopen week huis-aan-huis rondgebracht, dus het is u vast niet ontgaan. Daar kunnen we nu ook vermelden dat The Clan MacBeth Pipe Band uit Groningen deze avond aanvult;

We zien jullie graag op dinsdag 20 september in de Noordbroeksterkroon!

Deel Hoofdstraat Noordbroek wordt verboden voor doorgaand vrachtverkeer

Het college van B&W Midden-Groningen wil minder vrachtverkeer door de Hoofdstraat in Noordbroek en heeft besloten een inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer in te stellen. Alleen bestemmingsverkeer is toegestaan.

Bij onderstaande links kunt u de informatie terugvinden welke door het college van B&W Midden-Groningen is uitgegeven

Overleg met meerdere dorpsraden over windmolens in het duurswold

Afgelopen periode is er veel overleg geweest tussen de dorpsraden van Noordbroek, Siddeburen, Hellum, Schildwolde, Overschild, Tjuchem en Steendam. Inmiddels is er al berichtgeving geplaatst in meerdere dagbladen en is het College van B&W van Midden-Groningen ook geïnformeerd. De brief aan het B&W kunt u hier vinden.

inmiddels zijn er ook al een aantal artikelen en reacties geplaatst, zo ook van de provincie Groningen;

Reactie van de Provincie Groningen kunt u hier vinden.

De komende periode blijven wij ook betrokken bij deze actiegroep. Zodra er meer informatie komt, zullen we deze verder delen.

Nieuwe secretaris gevonden

Sinds begin november is de vacature voor secretaris opgevuld door Maarten Meier. Maarten is woonachtig in Noordbroek en wil zich inzetten voor positief inzetten voor Noordbroek.

Nu deze vacature weer is opgevuld, zijn wij als team weer compleet en gaan we door met onze werkzaamheden om van Noordbroek een leuk en gezellig dorp te maken!

Opruimen locatie Noordbroek (Scheemderweg)

Opruimen locatie Noordbroek
Zoals in de vorige informatiebrief aangegeven zijn op de locatie Noordbroek de afgelopen maanden voorbereidingen getroffen voor de komst van de zogenaamde opruimtoren. Door middel van deze informatiebrief geven we graag een update van de huidige stand van zaken.

Locatie Noordbroek
De voormalige productielocatie Noordbroek is in 2009 uit productie genomen. Gelijk na het stoppen van de productie zijn de putten afgesloten en is de bovengrondse installatie verwijderd. In april van dit jaar zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het definitief afsluiten en verwijderen van de putten. Het definitief opruimen en verwijderen van de putten wordt gedaan met behulp van de zogenaamde P & A unit of opruimtoren. Op basis van de huidige planning wordt de opruimtoren rond negen september naar de locatie Noordbroek gebracht. Het opruimen van de putten neemt ongeveer drie tot vier maanden in beslag.
Als de putten zijn opgeruimd volgt er een periode monitoring. Deze monitoring neemt minimaal drie maanden in beslag. In deze periode wordt zeker gesteld dat alle werkzaamheden succesvol zijn verlopen.

Wat merkt u van de werkzaamheden
Tijdens de opruimwerkzaamheden zijn dagelijks medewerkers op de locatie aanwezig. Door de aan- en afvoer van de opruimtoren, maar ook tijdens de opruimwerkzaamheden is er sprake van veel transportenbewegingen. Om verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken is de rijroute vastgesteld via de N33, de Scheemderweg en visa versa.
De werkzaamheden worden in een 24/7 rooster uitgevoerd. Er wordt dus ook ’s nachts en in het weekend doorgewerkt. In verband met de werkzaamheden in de avond en nacht wordt er extra verlichting geplaatst. Op de locatie zelf hoort u het geluid van onze werkzaamheden. Om geluidsoverlast tot een minimum te beperken wordt een geluidscherm geplaatst. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.