DorpsZorgLoket in Noordbroek

De DorpsZorgCoöperatie “Mit Mekoar” Noordbroek e.o.

De DorpsZorgCoöperatie “Mit Mekoar” is op 21 januari 2017 voortgekomen uit de Initiatiefgroep Behoud Gockingaheem. Zij werkt samen met de twee zorgaanbieders in Woonzorgcentrum Gockingaheem, de NNCZ en Cosis.

We willen voor en met alle inwoners van Noordbroek, jong en oud, werken aan een leefbaar en zorgzaam dorp waar het plezierig wonen en oud worden is. Hiertoe organiseren we ontmoeting en activiteiten, voorzover mogelijk door de corona-maatregelen. Bovendien kan iedereen terecht bij ons DorpsZorgloket. Voor informatie en advies, een praatje, mantelzorgondersteuning en informele zorg, gegeven door onze vrijwilligers. Kijk op www.mitmekoar.nl voor actuele informatie.

Het DorpsZorgLoket in Noordbroek

Het DorpszorgLoket is bereikbaar telefonisch:

06 – 211 35 662

of per e-mail: info@mitmekoar.nl

Inloopspreekuur: elke dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de Huiskamer van het MFC, Schoolstraat 2, Noordbroek.

U kunt terecht bij het DorpsZorgLoket met uw vragen over zorg- en dienstverlening en vrijwillige hulp.

De geboden hulp kan o.a. bestaan uit vervoer naar dokter of ziekenhuis, klusjes in en om het huis, samen een boodschapje doen, invullen van formulieren, aanvraag van zorg, bezoek of een telefoongesprek, respijtzorg, contact leggen met de gemeente of het Sociaal Team. Op elke vraag wordt een antwoord gezocht.

De vrijwilligers van het loket zoeken, samen met u, welke ondersteuning het beste werkt voor u. Wellicht kan een vrijwilliger van de DorpsZorgCoöperatie ‘Mit Mekoar’ u helpen, of er wordt contact gelegd met een andere organisatie.

Geregeld is ook de wijkverpleegkundige aanwezig voor een gesprekje of informatie.

Het DorpsZorgLoket heeft de taken overgenomen van het, inmiddels opgeheven, DorpsInformatiePunt. U kunt nu dus ook terecht voor vragen die de gemeente betreffen, zoals invullen van (digitale) formulieren, brieven, of contact met het Sociaal Team.

DorpsZorgLoket Noordbroek

Tel. 06 – 211 35 662

Inloopspreekuur: dinsdag 10.00 uur tot 12.00 uur

in de Huiskamer van het MFC, Schoolstraat 2, Noordbroek

info@mitmekoar.nl