Auteur: beheer

Opruimen locatie Noordbroek (Scheemderweg)

Opruimen locatie Noordbroek
Zoals in de vorige informatiebrief aangegeven zijn op de locatie Noordbroek de afgelopen maanden voorbereidingen getroffen voor de komst van de zogenaamde opruimtoren. Door middel van deze informatiebrief geven we graag een update van de huidige stand van zaken.

Locatie Noordbroek
De voormalige productielocatie Noordbroek is in 2009 uit productie genomen. Gelijk na het stoppen van de productie zijn de putten afgesloten en is de bovengrondse installatie verwijderd. In april van dit jaar zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het definitief afsluiten en verwijderen van de putten. Het definitief opruimen en verwijderen van de putten wordt gedaan met behulp van de zogenaamde P & A unit of opruimtoren. Op basis van de huidige planning wordt de opruimtoren rond negen september naar de locatie Noordbroek gebracht. Het opruimen van de putten neemt ongeveer drie tot vier maanden in beslag.
Als de putten zijn opgeruimd volgt er een periode monitoring. Deze monitoring neemt minimaal drie maanden in beslag. In deze periode wordt zeker gesteld dat alle werkzaamheden succesvol zijn verlopen.

Wat merkt u van de werkzaamheden
Tijdens de opruimwerkzaamheden zijn dagelijks medewerkers op de locatie aanwezig. Door de aan- en afvoer van de opruimtoren, maar ook tijdens de opruimwerkzaamheden is er sprake van veel transportenbewegingen. Om verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken is de rijroute vastgesteld via de N33, de Scheemderweg en visa versa.
De werkzaamheden worden in een 24/7 rooster uitgevoerd. Er wordt dus ook ’s nachts en in het weekend doorgewerkt. In verband met de werkzaamheden in de avond en nacht wordt er extra verlichting geplaatst. Op de locatie zelf hoort u het geluid van onze werkzaamheden. Om geluidsoverlast tot een minimum te beperken wordt een geluidscherm geplaatst. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

Secretaris DAR Noordbroek gezocht

De DAR, Dorps Advies Raad Noordbroek, is op zoek naar een nieuwe secretaris.

Als secretaris van de DAR verricht je organisatorische, secretariële en administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van de DAR. Je draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de voorbereiding en de verslaglegging van de vergaderingen.  Je draagt zorg voor de archivering van alle OR-stukken (op een digitale manier d.m.v Teams).

De vergaderingen vinden plaats op de 2e maandag van de maand, in het MFC (want dat mag weer!)

Lijkt het jou leuk om op die manier een actieve bijdrage te leveren aan Noordbroek zodat Noordbroek een levende gemeenschap blijft? Laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar info@darnoordbroek.nl of laat via het contactformulier via onze site een bericht achter. We nemen daarna contact met je op!

 

Voorzitter en secretaris Dorps Adviesraad Noordbroek opgestapt

Voorzitter Jelte Ruiter en secretaris Gerbien van Wijngaarden van Dorps Adviesraad Noordbroek hebben hun functie neergelegd. Aanleiding is verschil van inzicht. Jans de Vries neemt de functie van Jelte Ruiter over. Een nieuwe secretaris is nog niet gevonden.

“Ik vind de dorpsadviesraad een belangrijke instelling voor het dorp. Het was niet mijn bedoeling om voorzitter te worden”, zegt De Vries.

Overdag
De nieuwbakken voorzitter vindt het belangrijk dat er vanuit het bestuur (dat bestaat nu – zonder secretaris – uit 5 personen) overdag iemand beschikbaar is. “En dat ben ik vaak wel. Bijvoorbeeld voor overleg met de gemeente Midden-Groningen is dat belangrijk.”

Stuwende kracht
Gerbien van Wijngaarden was ruim een jaar lid van het bestuur. “Ze heeft veel voor de DAR betekend. We zullen de stuwende kracht van Gerbien missen.”

Politieke kennis
Jelte Ruiter was langer lid. Eerst als bestuurslid en later, na het overlijden van voorzitter Dick Huisman in augustus 2018, als voorzitter. Over zijn vertrek zegt De Vries: “Jelte heeft veel politieke kennis en ervaring met de DAR gedeeld en met deze kennis ontzettend veel betekend voor de DAR. De inzet die Jelte meebracht in de DAR, gaat we missen.”

NAM geeft gas en gaat beginnen met opruimen gasput Scheemderweg

Opruimen locatie Noordbroek
Na het opruimen van putten op de locaties Uiterburen en één put op Zuiderveen is de NAM-locatie Noordbroek, gelegen aan de Scheemderweg, te Noordbroek, de eerstvolgende Groningen locatie op de planning van de opruimtoren. Naar verwachting wordt de toren in september 2021 naar Noordbroek gebracht.

Locatie Noordbroek
De locatie Noordbroek is een voormalige productielocatie. De locatie is in 2009 uit productie genomen. Gelijk hierna is de bovengrondse installatie verwijderd en zijn de negen aanwezige gasputten afgesloten. Op basis van de huidige, voorlopige planning komt de opruimtoren, ook wel P&A-unit genoemd, in september naar Noordbroek om alle aanwezige putten definitief op te ruimen.

Voorlopige Planning
Ter voorbereiding op de komst van de P&A-unit vinden er, vanaf maandag 15 maart aanstaande gedurende een periode van ca. 2 maanden, diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van de locatie, het aanleggen van een parkeerplaats en voorbereidende werkzaamheden op de putten voor het plaatsen van de opruimtoren.
Het definitief opruimen van de 9 putten, met behulp van de opruimtoren, start naar verwachting half september en neemt ca. 4 maanden in beslag. Zodra deze definitieve planning bekend is, zullen wij u hierover in detail informeren.

Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zijn er regelmatig medewerkers op de locatie aanwezig.  Daarnaast is er, in verband met het aan- en afvoeren van materialen, sprake van extra verkeersbewegingen. Om verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken is de rijroute vastgesteld via de N33 en de Scheemderweg en visa versa.

De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Doorbraak in verbeteren verkeersveiligheid van Noordbroek

De DAR en meerdere werkgroepen in Noordbroek zijn al jaren bezig de verkeersoverlast in de Hoofdstraat zoveel als mogelijk te beperken. De gemeente Midden Groningen is zich van deze situatie bewust en wil ook medewerking verlenen om tot een oplossing te komen.

Tot op dit moment is de staat van zaken als volgt:

A: Om het nodeloze verkeer richting Slochteren dat door Noorbroek geleidt wordt te voorkomen is men bezig (z.s.m.) het volgende te realiseren:

1e: De bebording van de N33 richting Slochteren wordt aangepast (dit moet i.s.m. Rijkswaterstaat)

2e: De bebording binnen de gemeente die hierop van toepassing is wordt idem aangepast

3e: De diverse routeplanner organisaties zijn gevraagd de routes aan te passen, zodat verkeer voor Slochteren niet meer door Noordbroek wordt verwezen.

B: De Hoofdstraat  / Slochterstraat wordt t.z.t. verboden voor vrachtverkeer m.u.v. bestemminsverkeer.

C: Zodra Corona het toelaat wil de gemeente weer om de tafel met de afgevaardigden van de diverse werkgroepen om de voorgang en de toekomst te bespreken.

NAM begint met opruimen gasputten Zuiderveen (Botjesweg)

De NAM heeft de DAR gevraagd om Noordbroek op de hoogte te stellen van het opruimen van de gasput aan de Botjesweg. Onderstaande tekst komt uit de brief die ons is aangereikt. Kern van dat verhaal is dat er mogelijk licht- en geluidsoverlast kan plaatsvinden. Wees hier op voorbereid. De werkzaamheden starten al op 16 februari, ongeveer 2 weken eerder dan gepland.

Weghalen gasput locatie Zuiderveen (Botjesweg)
Zoals wellicht bekend is NAM gestart met het opruimen van de gasputten binnen het Groningen gasveld. In de afgelopen maanden oktober 2020 tot eind januari 2021 heeft de speciaal ontwikkelde Opruimtoren de putten van de locatie Uiterburen in Zuidbroek opgeruimd. Deze Opruimtoren komt laatste week van februari naar de locatie Zuiderveen, gelegen aan Botjesweg te Noordbroek voor het opruimen van 1 van 12 aanwezige putten.

Locatie Zuiderveen
De locatie Zuiderveen is een in bedrijf zijnde gaswinning en -behandelinginstallatie met 12 gasputten. Een van de aanwezige putten, put Zuiderveen-6 is sinds geruime tijd buiten gebruik gesteld. In het weekend van 20 februari komt de Opruimtoren naar Zuiderveen om deze put definitief op te ruimen.

Planning werkzaamheden Opruimtoren
Volgens de huidige planning komt de toren rond 20 februari 2021 aan op de locatie waar de toren op put Zuiderveen-6 zal worden opgebouwd. Aansluitend zullen de opruimwerkzaamheden starten en naar verwachting zal de toren na 14 dagen de werkzaamheden afronden en vertrekt de opruimtoren naar een volgende locatie.

Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
Vanaf 16 februari starten de voorbereidende werkzaamheden. Onderdeel van de voorbereiding is het drukvrij maken. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de fakkelinstallatie en zal er tijdelijk een vlam zichtbaar zijn. Door de aan- en afvoer van de opruimtoren zullen er aaneengesloten een groot aantal transportenbewegingen plaatsvinden. Ook tijdens de opruimwerkzaamheden zal er nog sprake zijn van een toename van vrachtbewegingen.
Op de locatie zelf hoort u het geluid van onze werkzaamheden. Het opruimen van de gasput vindt onafgebroken plaats; er wordt dus ook ’s nachts doorgewerkt. Daarvoor zal er extra verlichting rondom de opruimtoren worden geplaatst. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor u als om- en aanwonende tot een minimum te beperken.

Vragen
Op de website van de NAM, op de pagina over het opruimen van locaties  vindt u alle belangrijke informatie (https://www.nam.nl/veiligheid-milieu-en-schade/opruimen-locaties.html).

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.

Vergaderingen DAR digitaal vanwege Corona maatregelen

De vergaderingen die komende tijd gepland staan, vinden vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Hiervoor is onlangs Microsoft Teams geactiveerd. De vergaderingen zijn openbaar, dus indien gewenst kunt u digitaal deelnemen aan deze vergaderingen. Laat via de Contact pagina weten dat u deel wilt nemen, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een bericht terug met daarin de link voor de vergadering.

Zodra het weer mogelijk is om bij elkaar te mogen zitten, vinden de vergaderingen plaats in het MFC.