Nieuws

Broukster Energie Coöperatie

Wist u dat er in Noordbroek een energiecoöperatie bestaat, die groene wind- en zonne-energie opwekt? Het gaat dan om de Broukster Energie Coöperatie. (BreNeCO)   En wist u dat deze coöperatie eigendom is van alle inwoners die eraan meedoen? Een en ander betekent dat de stroom die opgewekt wordt voor eigen gebruik van de deelnemers bestemd is.  Nu zullen er inwoners zijn die zelf al zonnepanelen op het dak hebben liggen, maar voor mensen met een huurwoning of een monument die geen panelen op het dak kunnen of willen, of voor mensen die overwegen om zonnepanelen te nemen biedt dit project een mogelijkheid om mee te doen aan de energietransitie. Dit gaat dan via de zgn. Postcoderoos. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om voor gereduceerd  tarief in te stappen. De gemeente Midden-Groningen subsidieert het ontbrekende bedrag  voor mensen met een kleine beurs. De gemeente betaalt n.l. de helft van de instapprijs (25 euro) voor mensen met een smalle beurs( In totaal 100 certificaten). BrEneCo is in overleg met de gemeente hoe de regeling er concreet komt uit te zien en hoe de uitvoering zal zijn. Binnenkort is daar meer over bekend
Na een informatieavond in januari 2018, georganiseerd door de DAR en het NUTsdepartement Noordbroek is BreNeCo opgericht door een aantal enthousiastelingen met als met als doel om op een boerenerf groene stroom op te wekken. Tussen dat moment  en nu heeft dit bestuur veel stappen gezet om te komen tot het project.  Wat in het dorp wordt opgewekt wordt ook weer op die plek gebruikt. Zo kan het dorp Noordbroek voor de eigen energievoorziening gaan zorgen.

Dorpsinwoners wordt gevraag om energiecertificaten te kopen, ongeveer 500 stuks zijn nodig.  Indien u 1 certificaat koopt (bijna € 50,- ) heeft U in 4-5 jaar uw inzet terugverdiend. U krijgt uw geld terug via uw eigen energierekening.
Daarmee heeft uiteraard nog niet het gehele dorp groene energie, maar bij meer belangstelling kunnen we snel uitbreiden!

Het project wordt door meerdere partijen ondersteund.

Zie ook de website van Breneco

Fietsplan gemeente Midden-Groningen

Fietsenplan gemeente Midden-Groningen.   

Het kinderfietsenplan zet zich in voor kinderen van 5-12 jaaruit gezinnen met minimale middelen. “Iedereen moet mee kunnen doen” daar maakt de gemeente zich sterk voor. Achter dit fietsenplan zit ook nog een duurzame visie: fietsen krijgen een 2e, 3e enz. leven. De ANWB zamelt gebruikte fietsen in, deelnemers van WerkPro knappen de fietsen op, stichting Leergeld koopt de fietsen en verstrekt ze via de webwinkel van het Meedoenfonds. Een vrijwilliger van Maxima gaat met het kind naar de opslag van de fietsen, waar een passende fiets uitgezocht kan worden.

Hoe kun je een fiets aanvragen?
Kinderen die aangemeld zijn bij Meedoen Fonds  kunnen in de Webwinkel een aanvraag indienen. Hier staat beschreven welke voorwaarden er zijn. Daarna neemt stichting Leergeld contact op om verdere afspraken te maken.Bij vragen over het Fietsenplan kun u ook terecht bij het DorpsInformatiePunt in  het MFC de Noordsuthoeve  op dinsdag- en woensdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Wij wensen een ieder een gezond en gelukkig 2020!

En……hebt u goede voornemens voor 2020 ??? 

Kom knutselen op dinsdag, klaverjassen op woensdag en/of sporten op vrijdagmiddag.