NAM geeft gas en gaat beginnen met opruimen gasput Scheemderweg

Opruimen locatie Noordbroek
Na het opruimen van putten op de locaties Uiterburen en één put op Zuiderveen is de NAM-locatie Noordbroek, gelegen aan de Scheemderweg, te Noordbroek, de eerstvolgende Groningen locatie op de planning van de opruimtoren. Naar verwachting wordt de toren in september 2021 naar Noordbroek gebracht.

Locatie Noordbroek
De locatie Noordbroek is een voormalige productielocatie. De locatie is in 2009 uit productie genomen. Gelijk hierna is de bovengrondse installatie verwijderd en zijn de negen aanwezige gasputten afgesloten. Op basis van de huidige, voorlopige planning komt de opruimtoren, ook wel P&A-unit genoemd, in september naar Noordbroek om alle aanwezige putten definitief op te ruimen.

Voorlopige Planning
Ter voorbereiding op de komst van de P&A-unit vinden er, vanaf maandag 15 maart aanstaande gedurende een periode van ca. 2 maanden, diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van de locatie, het aanleggen van een parkeerplaats en voorbereidende werkzaamheden op de putten voor het plaatsen van de opruimtoren.
Het definitief opruimen van de 9 putten, met behulp van de opruimtoren, start naar verwachting half september en neemt ca. 4 maanden in beslag. Zodra deze definitieve planning bekend is, zullen wij u hierover in detail informeren.

Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zijn er regelmatig medewerkers op de locatie aanwezig.  Daarnaast is er, in verband met het aan- en afvoeren van materialen, sprake van extra verkeersbewegingen. Om verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken is de rijroute vastgesteld via de N33 en de Scheemderweg en visa versa.

De werkzaamheden worden tijdens de dagdienst tussen 07.00 – 18.00 uur uitgevoerd. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en doen ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.