NAM begint met opruimen gasputten Zuiderveen (Botjesweg)

De NAM heeft de DAR gevraagd om Noordbroek op de hoogte te stellen van het opruimen van de gasput aan de Botjesweg. Onderstaande tekst komt uit de brief die ons is aangereikt. Kern van dat verhaal is dat er mogelijk licht- en geluidsoverlast kan plaatsvinden. Wees hier op voorbereid. De werkzaamheden starten al op 16 februari, ongeveer 2 weken eerder dan gepland.

Weghalen gasput locatie Zuiderveen (Botjesweg)
Zoals wellicht bekend is NAM gestart met het opruimen van de gasputten binnen het Groningen gasveld. In de afgelopen maanden oktober 2020 tot eind januari 2021 heeft de speciaal ontwikkelde Opruimtoren de putten van de locatie Uiterburen in Zuidbroek opgeruimd. Deze Opruimtoren komt laatste week van februari naar de locatie Zuiderveen, gelegen aan Botjesweg te Noordbroek voor het opruimen van 1 van 12 aanwezige putten.

Locatie Zuiderveen
De locatie Zuiderveen is een in bedrijf zijnde gaswinning en -behandelinginstallatie met 12 gasputten. Een van de aanwezige putten, put Zuiderveen-6 is sinds geruime tijd buiten gebruik gesteld. In het weekend van 20 februari komt de Opruimtoren naar Zuiderveen om deze put definitief op te ruimen.

Planning werkzaamheden Opruimtoren
Volgens de huidige planning komt de toren rond 20 februari 2021 aan op de locatie waar de toren op put Zuiderveen-6 zal worden opgebouwd. Aansluitend zullen de opruimwerkzaamheden starten en naar verwachting zal de toren na 14 dagen de werkzaamheden afronden en vertrekt de opruimtoren naar een volgende locatie.

Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
Vanaf 16 februari starten de voorbereidende werkzaamheden. Onderdeel van de voorbereiding is het drukvrij maken. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de fakkelinstallatie en zal er tijdelijk een vlam zichtbaar zijn. Door de aan- en afvoer van de opruimtoren zullen er aaneengesloten een groot aantal transportenbewegingen plaatsvinden. Ook tijdens de opruimwerkzaamheden zal er nog sprake zijn van een toename van vrachtbewegingen.
Op de locatie zelf hoort u het geluid van onze werkzaamheden. Het opruimen van de gasput vindt onafgebroken plaats; er wordt dus ook ’s nachts doorgewerkt. Daarvoor zal er extra verlichting rondom de opruimtoren worden geplaatst. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor u als om- en aanwonende tot een minimum te beperken.

Vragen
Op de website van de NAM, op de pagina over het opruimen van locaties  vindt u alle belangrijke informatie (https://www.nam.nl/veiligheid-milieu-en-schade/opruimen-locaties.html).

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.