Leefbaarheid en veiligheid staat op het spel door verkeersoverlast.

Wanneer het verkeersprobleem in Noordbroek niet opgelost wordt, zullen de mensen wegtrekken, jonge mensen zich hier niet settelen ondanks ons  multifunctioneel centrum. Het dorp zal eerder vergrijzen en een stille dood sterven. Oftewel de leefbaarheid is ten dode opgeschreven.” Dit zei Jelte Ruiter, voorzitter Dorpsadviesraad (DAR) Noordbroek, gisteravond tegen de raadscommissie Midden-Groningen.

 Het verkeer in de Hoofdstraat en deels op de Slochterstraat zorgt voor veel overlast, aldus Ruiter.

Enquête
Een enquête uitgevoerd in de Hoofdstraat door de DAR, waarbij bijna 80 procent van de mensen geënquêteerd werden, gaven ruim 80 procent van deze mensen aan ernstige last te ondervinden van het huidige verkeer dat van deze straat en deels ook de Slochterstraat gebruik maakt.

Krankzinnig
Van 20 maart tot en met 27 mei 2019 is het krankzinnige aantal van gemiddeld 3.300 voertuigen per dag gemeten. Let wel, dit is een gemiddelde gemeten over 24 uur. Kun je nagaan hoeveel voertuigen er op piekmomenten dan door de straat zijn gereden. Ieder normaal denkend mens begrijpt dat dit de leefbaarheid van een dorp volledig afbreekt.

Aardbevingen
De inwoners zitten volgens Ruiter te trillen in hun stoel wanneer er weer een groot voertuig langs dendert. In Noordbroek lacht men om de gemeten aardbevingen. Trillingen die overeenkomen met krachten van 2 à 3 op de Schaal van Richter zijn heel normaal. Schade aan huizen door het verkeer is zeker niet denkbeeldig, maar valt niet te bewijzen.

Onhoudbaar
De situatie in Noordbroek is volgens de DAR-voorzitter al meer dan 15 jaar onhoudbaar. Hij verwacht dat de gemeente Midden-Groningen nu van de gelegenheid gebruik maakt om dit grote probleem op te lossen.

Leefbaarheid
Leefbaarheid en veiligheid, daar gaat het hier om. In het dorp waar men het openbaar vervoer heeft laten verdwijnen, bepaalde economische sectoren heeft laten groeien zonder daarvoor de noodzakelijke infrastructuur aan te passen, gaan de noodzakelijke leefbaarheid en veiligheid op dit moment volledig de mist in.

Meeliften
Wat de DAR betreft moet de gemeente meeliften op de verdubbeling van de N33 (Zuidbroek – Appingedam). “Er is 95 miljoen euro beschikbaar om de leefbaarheid in Midden-Groningen op niveau te brengen.

Parallelwegen
Ook Ruiter vindt dat er voor het agrarisch transport alternatieve routes danwel parallelwegen gecreëerd moeten worden.

De raadscommissie besprak dit onderwerp:

Het verkeer op de N33 dat richting het noorden rijdt en in Slochteren moet zijn, wordt via verkeersborden door Noordbroek gestuurd. Deze borden moeten volgens de SP (Richard Croeze) en VVD (Mieke Bos) worden aangepast, waardoor het (zwaar) verkeer niet meer door dit dorp rijdt. Beide partijen zeiden dit gisteravond tijdens de discussie over de verkeers(on)veiligheid op de Hoofdstraat in Noordbroek.

Klap
Aanpassing van deze borden is de kortste en makkelijkste klap, aldus Bos.

Rijkswaterstaat
Wethouder Jaap Borg (VVD) zegt dat de gemeente al contact heeft gehad met Rijkswaterstaat en daar dit verzoek heeft neergelegd. Er wordt aan gewerkt. Het resultaat weet ik niet.

Al zeker 15 jaar
Bewoners van de Hoofdstraat ondervinden al zeker 15 jaar overlast van het (landbouw- en zwaar) verkeer in hun straat. De Hoofdstraat afsluiten voor landbouw- en zwaar – met uitzondering van bestemmingsverkeer – heeft volgens de politiek geen zin. Handhaven is immers zeer lastig.

Rondweg
De aanleg van een rondweg om het dorp heen is de kortste klap. Zo zou er een verbinding Pastorieweg – Scheemderweg, verbinding Meerlandseweg – Slochterstraat en/of verbinding in noordelijke richting of verlengde parallelweg kunnen komen. De kosten zijn echter het struikelblok. De verwachting is dat deze aanpak vele miljoenen euro’s kost.