Doorbraak in verbeteren verkeersveiligheid van Noordbroek

De DAR en meerdere werkgroepen in Noordbroek zijn al jaren bezig de verkeersoverlast in de Hoofdstraat zoveel als mogelijk te beperken. De gemeente Midden Groningen is zich van deze situatie bewust en wil ook medewerking verlenen om tot een oplossing te komen.

Tot op dit moment is de staat van zaken als volgt:

A: Om het nodeloze verkeer richting Slochteren dat door Noorbroek geleidt wordt te voorkomen is men bezig (z.s.m.) het volgende te realiseren:

1e: De bebording van de N33 richting Slochteren wordt aangepast (dit moet i.s.m. Rijkswaterstaat)

2e: De bebording binnen de gemeente die hierop van toepassing is wordt idem aangepast

3e: De diverse routeplanner organisaties zijn gevraagd de routes aan te passen, zodat verkeer voor Slochteren niet meer door Noordbroek wordt verwezen.

B: De Hoofdstraat  / Slochterstraat wordt t.z.t. verboden voor vrachtverkeer m.u.v. bestemminsverkeer.

C: Zodra Corona het toelaat wil de gemeente weer om de tafel met de afgevaardigden van de diverse werkgroepen om de voorgang en de toekomst te bespreken.